Štěpán Holík

nejvicjazz005

(nar. 1997 ve Zlíně)
Hudebník, klavírista.

Mladý zlínský klavírista věnující se jazzu a vlastní tvorbě. Působí v uskupení Projekt 21 a další aktivity zahrnují například klavírní doprovod v Městském divadle Zlín.

čtvrtek 25. 4. 2019 17:00 2. podlaží budovy 15, sál B

Stanislav Struhar: Dar naděje. Zlínský rodák žijící v Rakousku Stanislav Struhar uvede nový román Dar naděje. Moderátorka Markéta Kliková. Hudební doprovod Štěpán Holík a Vlastimil Škoda.
Vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.

Fotografie z pořadu.

>> přejít na program