Radka Denemarková

Denemarková Radka cena ML Městská knihovna 220407M78_foto Milan Malíček-1800

(nar. 1968 v Kutné Hoře)
Spisovatelka, literární historička, scenáristka, překladatelka, dramaturgyně.

 

Vystudovala germanistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pobývala na tvůrčích stipendiích v zahraničí.

Jako jediná česká autorka získala Magnesii Literu ve třech kategoriích. Literou za prózu byl oceněn její román Peníze od Hitlera (2006), Literu za publicistiku získal rozsáhlý dokumentární román Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla (2008), který byl nominován také na Cenu Josefa Škvoreckého, za překlad díla Herty Müllerové Rozhoupaný dech (2010) obdržela Literu za překladovou knihu.

V roce 2005 vydala svou první prózu A já pořád kdo to tluče, v roce 2011 vyšel dvojromán Kobold, který obsahuje příběhy Přebytky něhy a Přebytky lidí a byl nominovaný na Cenu Josefa Škvoreckého. Kniha Příspěvek k dějinám radosti (2014) získala nominaci na cenu Česká kniha 2015. Nejnovější román, v němž se odrazily autorčiny pobyty v Číně, vyšel letos v lednu v nakladatelství Host pod názvem Hodiny z olova.

Radka Denemarková je jednou z nejpřekládanějších českých autorek, její díla byla přeložena do více než 20 jazyků a získala mnohá ocenění. Polské vydání románu Peníze od Hitlera bylo nominováno na cenu Angelus, za německé obdržela cenu literárních kritiků Usedomskou literární cenu a Cenu Georga Dehia. V roce 2017 a 2018 žila v Rakousku a stala se čestnou spisovatelkou rakouského města Graz.

Letos v únoru vyjde německý překlad knihy Příspěvek k dějinám radosti, který Radka Denemarková představí na knižním veletrhu Lipsko 2019. Tato kniha nyní vychází také ve Španělsku, Itálii, Srbsku, Polsku, Bulharsku a jinde. Letos vyjde kniha Peníze od Hitlera japonsky a čínsky. V březnovém čísle otiskne časopis Host její projev pro UNESCO.

Ceněné jsou v zahraničí její překlady, např. za překlad knihy Dny ohňů, dny spálenišť, dny popela Michaela Stavariče získala rakouskou Cenu spolkového ministra pro umění, kulturu, ústavu a média (2017).

Byla nominována na Cenu Alfréda Radoka 2003 za dramaturgický počin uvedením Náměstí hrdinů Thomase Bernharda. Scenáristicky se podílela na televizních dokumentech o význačných osobnostech. Je spoluautorkou scénáře k celovečernímu filmu MY2.

Články, recenze a studie publikuje česky například v Souvislostech, Tvaru, České literatuře, Hospodářských novinách, Lidových novinách, Respektu a německy v Die Weltu. Publikuje také anglicky a čínsky. Je pravidelným hostem mnohých zahraničních literárních festivalů a knižních veletrhů. Byla opakovaně hostem v Německu, USA, Švýcarsku, Rakousku, Nizozemí, Maďarsku, Kanadě, Rusku, Francii, Belgii, Číně, Kolumbii a mnoha dalších zemích.

Každý rok vede tvůrčí psaní pro děti z dětských domovů v rámci festivalu OUT OF HOME.

Má syna Jana a dceru Ester. Žije v Praze.

 

Odkaz na tvorbu autora do katalogu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

 

hodiny z olova

Hodiny z olova (Host, 2019)

úterý 30. 4. 2019 17:00 střešní terasa budovy 14

Radka Denemarková: Hodiny z olova. Spisovatelka Radka Denemarková bude číst z nového románu Hodiny z olova, inspirovaného autorčiným pobytem v Číně. Hudební doprovod Eliška Lajdová.
Vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.
V případě nepříznivého počasí akce proběhne v sále B budovy 15.

Fotografie z pořadu.

>> přejít na program